Inspiration

Referensprojekt företag

Här har vi samlat några av de kunduppdrag vi slutfört bland våra entreprenadkunder.

Referensprojekt privatpersoner

Varje år renoverar Bergström Plattsättning över 200 badrum åt privatpersoner. Läs mer om några utvalda kunduppdrag vi slutfört.

Auktoriserade plattsättare

Bergström Plattsättning är auktoriserad medlem i PER, Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening. Auktoriseringen innebär att vi genomgått en särskild utbildning som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Det ställs också krav på dokumenterad lång erfarenhet av stora kvalificerade plattsättningsentreprenader.