Auktorisation

Auktoriserade plattsättare

Bergström Plattsättning är auktoriserad medlem i PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening. Auktoriseringen innebär att vi genomgått en särskild utbildning som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Det ställs också krav på dokumenterad lång erfarenhet av stora kvalificerade plattsättningsentreprenader.

Auktorisationen är ett bevis på att vi erbjuder och utför fackmannamässig plattsättning som är vacker och hållbar i generationer. God kvalitet är för oss en självklarhet och något vi erhåller alla våra kunder.  Det är den viktigaste byggstenen i hela vår arbetsprocess och något som aldrig kommer gå ut tiden. Kvaliteten sitter i detaljarbetet och märks. 

Alla plattsättningsfirmor som är auktoriserade medlemmar i PER finns registrerade i deras register på Byggkeramikrådets hemsida. Här kan du se Bergström Plattsättnings auktorisation och våtrumsbehörighet.

Vi har våtrumsbehörighet

Vi har genomgått utbildning i byggkeramikrådets branschregler, BBV, och har därmed våtrumsbehörighet enligt gällande branschregler. Behörigheten är en kvalitetsstämpel för oss som företag och en trygghet för dig som kund.

Behörighet innebär att 

  • minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända. 
  • personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner. 
  • företaget ansökt om behörighet och har registrerats. 
  • plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.
 

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att 

  • företaget är behörigt. 
  • personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag. 
  • arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar. 
  • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. 
  • Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.

Listan är hämtad från Byggkeramikrådets hemsida. Här finns även mer information att läsa om branchregler, behörighet och auktorisation.

Ordlista

BKR – Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

PER – PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.

BBV – PER,s Branschregler för våtrum, idag benämnda BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Auktoriserat företag – PER-företagen kan även välja att gå en speciell utbildning för att bli ett Auktoriserat företag. Utbildningen omfattar en grundkurs med ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö samt fortbildning i olika ämnen vartannat år. De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.