Golvavjämning

Vi kan golvavjämning och flytspackling

När ett golv ska läggas är det viktigt att underlaget är i perfekt skick. Små avvikelser där golvet sviktar, lutar eller är ojämnt kan orsaka stora problem – inte minst i våtrum. På Bergström Plattsättning hjälper vi såväl privatpersoner som företag och byggentreprenadföretag med golvavjämningsuppdrag i varierande storlekar. Vi utför spacklingsarbeten, flytspacklingar, uppgjutningar och uppbyggnader av golv med EPS. Vi utför även tätningar, primningar innan spackling samt eventuella efterjusteringar.

Golvavjämning med kvalitet i fokus

En förutsättning för ett väl utfört plattsättningsarbete är ett plant underlag. Vi utför golvavjämning med fokus på kvalitet i badrum och övriga utrymmen. Genom att anlita Bergström Plattsättning både till det förberedande underlagsarbetet och plattsättningen kan du som kund känna dig trygg med att jobbet blir korrekt utfört.

Vad innebär golvavjämning?

Golvavjämning är ett samlingsnamn på de metoder som används för att åstadkomma en yta som är färdig för golvbeläggning eller som själv kan utgöra en färdig golvyta. Golvavjämning är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att golvet är jämnt och slätt. Behovet av golvavjämning beror helt och hållet på hur underlaget är beskaffat och vilket användningsområde som är avsett.

Auktoriserade plattsättare

Bergström Plattsättning är auktoriserad medlem i PER, Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening. Auktoriseringen innebär att vi genomgått en särskild utbildning som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Det ställs också krav på dokumenterad lång erfarenhet av stora kvalificerade plattsättningsentreprenader.