Auktorisation

AAA_PER_logo

Auktorisationen innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning som omfattar ekonomi,juridik,teknik,kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.

Mer information finns på www.bkr.se

Magnus Hjulström OFFERT

Arbetsledare konsumentarbeten – Totalåtagande

Tel: 021-802082
Mobil: 070-7872084
E-post:Magnus@bpab.se

Henrik Wiberg OFFERT

Arbetsledare konsumentarbeten – Totalåtagande

Tel: 021-802088
Mobil: 070-7370250
E-post:Henrik@bpab.se