Auktorisation

Auktorisationen innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning som omfattar ekonomi,juridik,teknik,kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.

Mer information finns på www.bkr.se

Martin Corell

Verkställande Direktör och Entreprenadchef

Tel: 021-802081
Mobil: 070-7872085
E-post:Martin@bpab.se